Skip to main content

Vovinam Việt Võ Đạo Warmup System

Hệ thống khởi động của Vovinam là sự kết hợp các kỹ thuật giúp chuẩn bị và kích hoạt cơ thể môn sinh từ đầu đến chân trước mỗi buổi học. Vì lý do an toàn cho cơ thể trong lúc học, khởi động là những kỹ thuật cơ bản mà tất cả môn sinh phải học thực hiện từ ngày đầu tiên.

Cổ

 1. Gập Cổ (Xuống, Lên, Trái, Phải)
 2. Xoay Cổ (Trái, Phải)

Vai & Ngực

 1. Đánh Tay (Trước, Sau)
 2. Xoay Hai Tay Cùng Chiều (Trước, Sau)
 3. Xoay Khuỷu Tay (Trái, Phải)
 4. Đánh Hai Tay Ngang Ngực

Thân, Hông & Eo

 1. Gập Thân Ngang (Trái, Phải, Lên, Xuống)
 2. Tay Chạm Ngón Chân Khác Bên (Trái, Phải)
 3. Xoay Hông (Trái, Phải)

Đùi, Gối & Cổ Chân

 1. Gập Gối
 2. Ép Chân Ngang (Trái, Phải)
 3. Ép Chân Dọc (Trái, Phải)
 4. Xoay Gối (Trong ra ngoài)
 5. Xoay Gối (Ngoài vô trong)
 6. Xoay Gối Cùng Chiều (Trái, Phải)
 7. Xoay Cổ Chân & Tay (Trái, Phải)

Chạy Tại Chỗ (Chạy Chân Trì)

 1. Lối 1 - Trước sau
 2. Lối 2 - Trong ra ngoài
 3. Lối 3 - Trước sau & xoay người
 4. Lối 4 - Gót chạm mông
 5. Lối 5 - Gối chạm ngực

Hất Chân

 1. Thẳng Dưới Lên Trên (Trái, Phải)
 2. Trong Ra Ngoài (Trái, Phải)

Kỹ Thuật Căn Bản

 1. 4 Lối Đấm: Thẳng, Móc, Múc, Lao (Trái, Phải)
 2. 4 Lối Chém (Trái, Phải)
 3. 4 Lối Gạt Đỡ (Trái, Phải)
 4. 4 Lối Chỏ (Trái, Phải)
 5. 4 Lối Đá: Thẳng, Tạt, Cạnh, Đạp (Trái, Phải)
info

Xin lưu ý:

 1. Tuỳ theo thời gia cho phép, một số kỹ thuật căn bản có thể thực hành sau khi chia lớp
 2. Khi thực hành 4 lối đá, dạng chân trước khi chuyển lối đá

Tham Khảo: